ล่าสุด : องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
โรงพยาบาลตากสิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 20 อัตรา

โรงพยาบาลตากสิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 20 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 กันยายน 2562

ประกาศโรงพยาบาลตากสิน เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานธุรการ/พนักงานธุรการ จำนวน 10 อัตรา

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
5. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
6. พนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
7. คนสวน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลตากสิน ชั้น 6 อาคาร 17 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง

https://www.guide-sob.com/view_articles.php/?a_id=856

งานเกี่ยวข้อง