ล่าสุด : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ เข้ารับราชการ เงินเดือน 15,000 16,500 บาทว่าง 10 ตำแหน่ง
 เปิดสอบพนักงานราชการครู โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล เปิดสอบพนักงานราชการครู 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

 

ประกาศโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี
เรื่อง สรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
จำนวน 2 อัตรา 

ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สมัครต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
3) มีประสบการณ์เกี่ยวกับเด็กพิเศษไม่น้อยกว่า 2 ปี

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าสอบคัดเลือก ขอใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่หมายเลข 0 3641 2761

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

http://www.kruwandee.com/news-id41431.html?fbclid=IwAR17xTX7DsDZAAglawN_4qmwemaHtZiKnBc-5FAn7zvmQOYFhIS_t0GZzW0

งานเกี่ยวข้อง