ล่าสุด : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ เข้ารับราชการ เงินเดือน 15,000 16,500 บาทว่าง 10 ตำแหน่ง
เปิดสอบพนักงานราชการครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 เปิดสอบพนักงานราชการครู 5 อัตรา สมัคร 24-30 ส.ค.2562ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

1) กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา 
2) กลุ่มวิชาการประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 
3) กลุ่มวิชาเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา 
4) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการสอบคัดเลือกต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 กำหนด และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าสอบคัดเลือก ขอใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ อาคารเรียน 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่หมายเลข 086 4603540

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

http://www.kruwandee.com/news-id41430.html?fbclid=IwAR2nfAEprDeyP_52dbCDpC4v1bZWV_speARJDfz5eb6vtEkMD6MPhtMTDZc

งานเกี่ยวข้อง