ล่าสุด : องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
เปิดสอบพนักงานราชการครู สพป.สตูล  7 อัตรา

สพป.สตูล เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตราสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร :    พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง :    ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน :    18000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :    7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
1.ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่ออกโดย คุรุสภา ที่ยังไม่หมดอายุ 
3. สาขาเอกวิชา เอกปฐมวัย 
4. สาขาเอกวิชา เอกภาษาไทย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติการสอน
วิธีการเลือกสรร :    - ความรู้ความสามารถ
ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ข. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
- ทักษะ
- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :    ผ่านของละภาคไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร :    วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id41402.html?fbclid=IwAR1-mDPwZGYNeLIa83_4vKts2cvfBYaODm4I5vVePwsBO2VUxW2ivVReAxw

งานเกี่ยวข้อง