ล่าสุด : องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 9 อัตรา

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 กันยายน 2562

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 6 อัตรา (ปวช.ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์)

 
Advertisements
2. ผู้ช่วยช่าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 2 อัตรา (ปวช.ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์)
3. ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 1 อัตรา (ปวช.บัญชี เลขานุการ พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

การรับสมัครสอบ
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ห้องประชุม LED2 อาคาร3 ชั้น 6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 กันยายน 2562


 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=21

งานเกี่ยวข้อง