ล่าสุด : องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
 สสจ. สุรินทร์ เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 95 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 กันยายน 25562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 95 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 กันยายน 25562

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
2. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
3. นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
4. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา
5. นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) จำนวน 1 อัตรา
6. นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
7. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
8. เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 2 อัตรา
9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
10. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
11. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
12. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
13. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
14. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
15. พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา 16. พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
17. พนักงานเก็บเงิน จำนวน 1 อัตรา
18. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 28 อัตรา
19. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 14 อัตรา
20. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
21. พนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
22. พนักงานประกอยอาหาร จำนวน 1 อัตรา
23. พนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา
24. พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา
25. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา
26. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
27. พนักงานบริการ จำนวน 11 อัตรา
28. พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา
29. พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 กันยายน 25562 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

งานเกี่ยวข้อง