ล่าสุด : องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
สพป.พะเยา เขต 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.- บาท

สพป.พะเยา เขต 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.- บาท
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราจ้างเดือนละ 15,000.- บาท

ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน กิจการลูกเสือและเนตรนารี ในเรื่องต่างๆ (รายละเอียดูในประกาศรับสมัครนะครับ)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
3) มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานธุรการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และปฏิบัติงานที่สำนักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา
4) มีคุณวุฒิทางการลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C. / Basic Unit Traing Course) หรือมีความรู้ความเข้าใจในกิจการลูกเสือ

การรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้อง และรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ระหว่างวันที่ 19-25 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดประกาศรับสมัคร

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง

งานเกี่ยวข้อง