ล่าสุด : องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
รับสมัครพนักงาน ทีโอที ครั้งที่ 3/2562

ทีโอที รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 3/2562

ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1 บุคคลภายนอก
1.1 นักบริหารทั่วไป
คุณสมบัติ อายุไม่เกิน 35 ปี
ปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัดภูมิลำเนา

1.2 นักบัญชี
คุณสมบัติ อายุไม่เกิน 35 ปี

ปริญญาตรีสาขาสาขาบัญชี ภูมิลำเนาทะเบียนบ้านอยู่แม่ฮ่องสอน
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประสงค์รับบุคลากร เข้าปฏิบัติงาน บริษัทฯ จะประกาศรับสมัคร ผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยให้ผู้ประสงค์สมัครงาน กรอกใบสมัครงานในระบบสมัครงาน online ภายในระยะเวลาที่ประกาศรับสมัครกำหนด

        บริษัทฯ ขอแจ้งว่า หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือ/ฝากบุคคลเข้าทำงานได้ โปรดแจ้ง ได้ที่หมายเลข 02-574-9490, 02-574-9491 หรือ 02-574-9492 เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

 


2 เฉพาะลูกจ้างนิติบุคคลที่ปฏิบัติงานกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
2.1 นักคอมพิวเตอร์
2.2 วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์
2.3 นักบริหารผลิตภัณฑ์
2.4 นายช่างเทคนิค
คุณสมบัติ ไม่จำกัดอายุ

โดยเปิดรับสมัครเปิดรับสมัคร : 19 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562

 

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.jobthaidd.com/jobs-id32783.html?fbclid=IwAR3b6J_uyoF2vaPhfvHedXUlIbDAAxGhSddXLdVdVTdz37y4JxJqmXyOIJw

งานเกี่ยวข้อง