ล่าสุด : องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
รับสมัครพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  1 อัตรา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ม.6 / ปวช. เปิดรับสมัคร 15 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

 

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 10,430-11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถนนกรุงเกษม เทเวศร์ กรุงเทพฯ 10200
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562


 


ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.job-108.com/jobs-id11918.html

งานเกี่ยวข้อง