ล่าสุด : องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 75อัตรา 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 19 สิงหาคม 2562 - 23 สิงหาคม 2562

 
 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.นายช่างเครื่องกล นายท้ายเรือ

อัตราเงินเดือน : 11280 บาท

ประเภท : เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง : 22 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษา หรือ ปวช.

 

2. เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานประมง นายช่างเขียนแบบ ช่างไฟฟ้า นายช่างรังวัด

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

ประเภท : เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

 

3. กะลาสี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า พนักงานทั่วไป พนักงานประมงพื้นฐาน สหโภชน์

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 24 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

 

4.นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการป่าไม้ นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ นิติกร

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 

5. นายสัตวแพทย์

อัตราเงินเดือน : 23430 บาท

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 

วิธีการรับสมัคร 

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

เปิดรับสมัครวันที่ 19 สิงหาคม 2562 - 23 สิงหาคม 2562

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.jobthaidd.com/jobs-id32756.html?fbclid=IwAR1o1Atj8HDAl0g7E45fzII9pP302DhhlcdvUk4JtKbcOrxEhYARuhZ_0x0

งานเกี่ยวข้อง