ล่าสุด : องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
รับสมัครพนักงานจ้าง  เทศบาลตำบลรัษฎา

เทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562

 

ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปวส. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
- ค่าตอบแทน เดือนละ 11,500.- บาท
- ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,785.- บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- ค่าตอบแทน เดือนละ 10,840.- บาท
- ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000.- บาท
คุณวุฒิ ปวช. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- ค่าตอบแทน เดือนละ 9,400.- บาท
- ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000.- บาท

2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) จำนวน 3 อัตรา
3.คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
- ค่าตอบแทน เดือนละ 9,400.- บาท
- ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000.- บาท

4.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
5.พนักงานดับเพลิง จำนวน 5 อัตรา
6.คนงานประจำรถขยะ จำนวน 12 อัตรา
7.คนงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 10 อัตรา
8.คนงาน (สานักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา
- ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000.- บาท
- ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000.- บาท

รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 4 กันยายน 2562
สมัครด้วยตนเอง

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.jobthaidd.com/jobs-id32773.html?fbclid=IwAR25YZ0yUbz6HhYe5f3Nk-PMI5Jaya5nzIoMcQci3r9EhiYQO3Czbaq2r20

งานเกี่ยวข้อง