ล่าสุด : องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
กระทรวงสาธารณสุข  เปิดสอบบรรจุเพื่อรับราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  

( บัดนี้ - 11 กันยายน 2562 )

ประกาศรับสมัคร 5 กันยายน 2562
รายละเอียด : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง :    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :    15,000 - 16,500 บาท
ประเภท :    วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :    ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :    ตามเอกสาร
ทักษะ/สมรรถนะ :    ตามเอกสาร
เงื่อนไข :    ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร :    วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง

งานเกี่ยวข้อง