ล่าสุด : องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 21 ตุลาคม 2562

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือ
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาโยธา
2. สาขาวิชาการก่อสร้าง
3. สาขาวิชาสำรวจ
4. สาขาวิชาไฟฟ้า
5. สาชาวิขาไฟฟ้ากำลัง
6. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
7. สาขาวิชาเครื่องกล
8. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
9. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
10. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
11. สาขาวิชาช่างกลการเกษตร
12. สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 21 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com/

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

งานเกี่ยวข้อง