ล่าสุด : องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา

 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ตุลาคม 2562ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การพยาบาล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่งทางจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิค ทางแพทย์แผนจีน ทางพลศึกษา

3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

งานเกี่ยวข้อง