ล่าสุด : องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 2 อัตรา

กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 30 กันยายน 2562

 

ประกาศฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ 9/2562 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน

ด้วย บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นบริษัทในเครือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ รวม 2 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน
- ปริญญาตรี 19,000 บาท
- ปริญญาโท 25,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี หรือการเงิน)
- อายุสำหรับผู้สมัครวุฒิป.ตรี 18 - 30 ปีบริบูรณ์
- อายุสำหรับผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่า 18 - 35 ปีบริบูรณ์
- ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ตามประกาศในรายละเอียดเพิ่มเติม)

 
2. เจ้าหน้าที่บัญชี
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน
- ปริญญาตรี 19,000 บาท
- ปริญญาโท 25,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี หรือ
- ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชี
- อายุสำหรับผู้สมัครวุฒิป.ตรี 18 - 30 ปีบริบูรณ์
- อายุสำหรับผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่า 18 - 35 ปีบริบูรณ์
- ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ตามประกาศในรายละเอียดเพิ่มเติม)

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 - 30 กันยายน 2562 โดย
- สมัครผ่านทางออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.egati.co.th หรือ
- สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตึกเคมี 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

งานเกี่ยวข้อง