ล่าสุด : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ เข้ารับราชการ เงินเดือน 15,000 16,500 บาทว่าง 10 ตำแหน่ง
 เตรียมสอบครูผู้ช่วย  (สรุปย่อวิชาการศึกษา)

 สรุปย่อวิชาการศึกษา เตรียมสอบครูผู้ช่วย เครดิตเพจครูคืนถิ่น

 


วันนี้(2 สิงหาคม 2562) ที่เพจครูคืนถิ่น @testsobkru ได้เผยแพร่ข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการสอบครูผู้ช่วย นั่นก็คือ สรุปย่อวิชาการศึกษา ในแบบฉบับย่อ และอ่านด้วยตนเอง เป็นแบบไฟล์ PDF โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 9 หัวข้อ จำนวน 36 หน้าดังนี้

1.หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2.หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
4.การพัฒนาผู้เรียน
5.การบริหารจัดการชั้นเรียน
6.การวิจัยทางการศึกษา
7.สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
8.การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
9.ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดไฟล์ PDF สรุปย่อวิชาการศึกษา เตรียมสอบครูผู้ช่วย