ล่าสุด : องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
 เตรียมสอบครูผู้ช่วย  (สรุปย่อวิชาการศึกษา)

 สรุปย่อวิชาการศึกษา เตรียมสอบครูผู้ช่วย เครดิตเพจครูคืนถิ่น

 


วันนี้(2 สิงหาคม 2562) ที่เพจครูคืนถิ่น @testsobkru ได้เผยแพร่ข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการสอบครูผู้ช่วย นั่นก็คือ สรุปย่อวิชาการศึกษา ในแบบฉบับย่อ และอ่านด้วยตนเอง เป็นแบบไฟล์ PDF โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 9 หัวข้อ จำนวน 36 หน้าดังนี้

1.หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2.หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
4.การพัฒนาผู้เรียน
5.การบริหารจัดการชั้นเรียน
6.การวิจัยทางการศึกษา
7.สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
8.การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
9.ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดไฟล์ PDF สรุปย่อวิชาการศึกษา เตรียมสอบครูผู้ช่วย