ล่าสุด : องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
ประกาศผลสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562 แล้ว!!! สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านท้องถิ่นได้ที่นี่!!!

ประกาศผลสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562 แล้ว!!! สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านท้องถิ่นได้ที่นี่!!!

 

กสถ. ประกาศผลสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562 ภาค ก และภาค ข แล้ว!!! ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค (สัมภาษณ์) ได้จากข้อมูลด้านล่างนี้!!!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.)ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

*** ตรวจผลคะแนนสอบท้องถิ่น 2562

 

 

1.กลุ่มภาคเหนือ เขต 1
2.กลุ่มภาคเหนือ เขต 2
3.กลุ่มภาคกลาง เขต 1
4.กลุ่มภาคกลาง เขต 2
5.กลุ่มภาคกลาง เขต 3
6.กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
7.กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
8.กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
9.กลุ่มภาคใต้ เขต 1
10.กลุ่มภาคใต้ เขต 2


สรุปผลการสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562

1. มีผู้สมัครสอบ จำนวน 338,052 คน เข้าสอบภาค ก และภาค ข จำนวน 249,235 คน คิดเป็น 73.73%
2. สอบผ่าน ภาค ก จำนวน 18,321 คน คิดเป็น 7.35% ของผู้เข้าสอบ สอบผ่านภาค ข จำนวน 37,511 คน คิดเป็น 15.05% ของผู้เข้าสอบ โดยเป็นผู้ที่สอบผ่านทั้งภาค ก และภาค ข จำนวน 9,893 คน คิดเป็น 3.97% ของผู้เข้าสอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง